Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 18/3/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

 

Theo đó, một số nội dung quan trọng về mục đích, nội dung thi, nhiệm vụ, quyền hạn của các ban, quy trình ra đề thi và các nội dung khác được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BDĐT; một số cụm từ sử dụng cũng được thay thế quy định tại Điều 2 Thông tư này. Thông tư mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2019./.

 

VĂN PHÒNG SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 9 8 5 2 9 5
Hôm nay: 15
Hôm qua: 8905
Tháng này: 205497
Tổng cộng: 0013985295