Lịch kiểm tra học kỳ I Lớp 9 THCS năm học 2018-2019

        Xem với cỡ chữ    

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I  LỚP 9 THCS 

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Công văn số: 3888 /SGDĐT-GDTrH, ngày  30/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 2 2 0 8 7 9
Hôm nay: 758
Hôm qua: 1916
Tháng này: 41664
Tổng cộng: 0011220879