Thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường Trung học phổ thông Liên Chiểu

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2021 - 2022, ngày 27/12/2021 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1372/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu.

 

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra tiến hành các nội dung thanh tra nêu trên tại Trường THPT Phạm Phú Thứ từ  ngày 04/01/2022 đến ngày 10/01/2022; thời kỳ thanh tra là từ năm học 2020 - 2021 đến thời điểm thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học; trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở GDĐT từ năm học 2013 - 2014.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thanh tra

 

Công bố Quyết định thanh tra tại Trường THPT Liên Chiểu

 

Các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện Hội đồng sư phạm Trường THPT Liên Chiểu tại buổi Công bố quyết định thanh tra

 

Thanh tra Sở

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 7 0 8 1 6 7 2
Hôm nay: 4675
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119356
Tổng cộng: 0017081672