Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thanh tra và hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2019 – 2020

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục (Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT); Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020, ngày 04/9/2019, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 2536/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2019 – 2020 và Quyết định số 1535/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020.

Theo đó, năm học này Sở sẽ thực hiện 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch, gồm 04 cuộc thanh tra hành chính (tại 07 đơn vị trực thuộc Sở); 07 cuộc thanh tra chuyên ngành (tại 20 đơn vị) và 09 cuộc thanh tra thi tại các Hội đồng thi. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở sẽ quyết định thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở dạy thêm- học thêm, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT, cụ thể:

 

- Đối với giáo dục mầm non: Việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục;

 

- Đối với giáo dục phổ thông: Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường, việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp;

 

- Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục: Dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường học; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; thực hiện chế độ, chính sách với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; quản lý hoạt động giáo dục có yếu tố nước ngoài; …

 

Sở GDĐT sẽ không thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất)

 

Tải văn bản: TAI ĐÂY

 

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 2 4 7 0 3 8
Hôm nay: 1717
Hôm qua: 5336
Tháng này: 47158
Tổng cộng: 0014247038