Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục tiểu học

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm đánh giá những mặt mạnh và hạn chế đối với giáo dục tiểu học trong năm học vừa qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, chiều ngày 26/8/2019 tại Hội trường Trường Tiểu học và THCS Đức Trí, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với Giáo dục tiểu học.

 

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GDĐT, Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT và Bà Hồ Thị Cẩm Bình, Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học 7 quận, huyện, hiệu trưởng các trường tiểu học, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trường Chuyên biệt Tương Lai; các trường trực thuộc Sở có cấp học tiểu học.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự được lắng nghe phần Báo cáo tổng kết đánh giá toàn diện các hoạt động Giáo dục tiểu học thành phố đã đạt được trong năm học 2018 -2019, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020 qua phần trình bày của Ông Võ Trung Minh - Phó Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận về các kết quả đạt được, về những tồn tại, hạn chế trong năm học 2018 - 2019, về phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020.

 

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GDĐT đã nhấn mạnh, trong thời gian đến cần tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và công tác chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT. Năm học mới 2019 - 2020 với 04 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018); (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục và chuẩn bị các điều kiện triển khai sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới; (3) Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; (4) Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

 

Năm học mới 2019 - 2020 giáo dục tiểu học có những cơ hội và thách thức để các nhà quản lý giáo dục tại các đơn vị biết vận dụng và cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm triển khai một cách phù hợp với thực tiễn của cơ sở giáo dục đạt được các mục tiêu đề ra.

 

                                                          PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 0 8 0 5 7 5
Hôm nay: 2408
Hôm qua: 31609
Tháng này: 200785
Tổng cộng: 0013080575