Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật.

 

Mục đích của Thông tư nhằm điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục. Định hướng xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

 

Thông tư quy định về các quy tắc ứng xử, cụ thể: Quy tắc ứng xử chung, ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, ứng xử của giáo viên, ứng xử của nhân viên, ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, ứng xử của cha mẹ người học và ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 28/5/2019./.

 

VĂN PHÒNG SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 9 8 4 9 6 6
Hôm nay: 8591
Hôm qua: 7977
Tháng này: 205168
Tổng cộng: 0013984966