Tập huấn triển khai, hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Sở GDĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thành phần tham dự tập huấn gồm: lãnh đạo các phòng ban Sở GDĐT, 104 đại biểu là Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trường chuyên môn các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học công lập và tư thục trên địa bàn thành phố.

 

 

Mục đích của việc đánh giá theo chuẩn là để cán bộ quản lý, giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực của mình; từ đó, cá nhân tự xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tự bồi dưỡng phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, năng lực nghề nghiệp. Việc đánh giá theo chuẩn còn là căn cứ để cơ quan quản lý nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán. Ngoài ra, kết quả đánh giá theo chuẩn còn là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên.

 

 

 

 

 

Qua dịp tập huấn, các thành viên tham dự nắm bắt được việc thực hiện quy trình đánh giá, quy trình chọn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán; cách xác định, sử dụng các minh chứng gắn với yêu cầu của từng tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông đạt hiệu quả và đúng mục đích của việc đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 9 8 5 4 0 0
Hôm nay: 120
Hôm qua: 8905
Tháng này: 205602
Tổng cộng: 0013985400