Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ 13/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố về quản lí dạy thêm, học thêm

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ngày 18 tháng 4 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB hướng dẫn triển khai thực hiện việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố (kèm theo bộ mẫu hồ sơ xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu mở lớp dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở GD&ĐT).
          Trên cơ sở bộ mẫu gửi kèm, các tổ chức/cá nhân có nhu cầu mở lớp dạy thêm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND các quận, huyện thì liên hệ trực tiếp UBND quận, huyện hoặc phòng GD&ĐT quận, huyện để biết thêm chi tiết.

 

Văn bản hướng dẫn của Sở: tải tại đây.

Mẫu dạy thêm ngoài nhà trường: tải tại đây.

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 4 4 8 2 7 3 1
Hôm nay: 952
Hôm qua: 4538
Tháng này: 91566
Tổng cộng: 0014482731