Phòng Giáo dục Trung học

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0236) 3 818 885
 

Trưởng phòngPhạm Thị Trinh  

Điện thoại: 0983.121.071

Email: trinhpt@danang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Châu Phi

Điện thoại: 0914.034.045

Email: phic@danang.gov.vn

Chuyên viên Thái Trung

Điện thoại: 0935.166.603

Email: trungt@danang.gov.vn

Chuyên viên Hồ Anh Dũng

Điện thoại: 0905.177.536

Email: dungha1@danang.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Viết Nghị

Điện thoại: 0935 788  535

Email: nghinv@danang.gov.vn 

Chuyên viên Lê Nguyễn Sơn Trà

Điện thoại: 0914 524 454

Email: tralns@danang.gov.vn

Chuyên viên Võ Thái Dương

Điện thoại: 0975 674 818

Email: duongvt1@danang.gov.vn

Chuyên viên Phan Thanh Giàu

Điện thoại: 0905 266 466

Email: giaupt@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 2 0 5 0 1 2 3
Hôm nay: 714
Hôm qua: 3056
Tháng này: 103605
Tổng cộng: 0012050123