Công đoàn Giáo dục thành phố

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0236) 3 821 044

 

 

Chủ tịch: Đặng Hùng Thương 

Điện thoại: 0905 188863 

Email: thuongdh@danang.gov.vn

Phó chủ tịch: Trương Vân Quyên 

Điện thoại: 0913 419 839

Email: quyentv@danang.gov.vn

Phó chủ tịch: Phan Thị Thục Anh 

Điện thoại: 0935 890 199

Email: anhptt1@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 4 0 1 8 7 1 6
Hôm nay: 6258
Hôm qua: 12868
Tháng này: 238918
Tổng cộng: 0014018716