Văn phòng Sở

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0236).3821066

Email: sgddt@danang.gov.vn

 

Chánh văn phòngĐặng Hùng

Điện thoại: 0983 969 515

Email: hungd1@danang.gov.vn

Chuyên viên: Ngô Thị Trang  

Điện thoại: 0914 168 851

Email: trangnt@danang.gov.vn                                  

 

Văn thư: Trần Thị Lan Anh 
Điện thoại: 0905 700 254  

Email: anhttl@danang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mây

Điện thoại: 0942 986 288  

Email: maynt@danang.gov.vn

Chuyên viên: Trần Thị Thùy Trâm

Điện thoại: 0935 454 316  

Email: tramttt4@danang.gov.vn

Chuyên viên: Võ Thị Quyên 

Điện thoại: 0986 438 434  

Email: quyenvt@danang.gov.vn 

Chuyên viên: Ngô Tấn Lâm                      

Điện thoại: 0905 031 267  

Email: lamnt11@danang.gov.vn                                                                                          

Chuyên viênLê Văn Lộc 

Điện thoại: 0905 039699  

Email: loclv2@danang.gov.vn

Nhân viênTrương Đình Sơn

Điện thoại: 0914 162 116  

Email: sontd@danang.gov.vn

Nhân viênTrương Đình Phi Anh

Điện thoại: 0906 422 790  

Email: 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 4 2 4 7 0 6 6
Hôm nay: 1745
Hôm qua: 5336
Tháng này: 47186
Tổng cộng: 0014247066